Kommande utställningar

NORDENS FOTOSKOLA

GRÄNSLAND

Visas 2 -24 maj

Vernissage lördag 2 maj 2015 kl. 12-16.

Att befinna sig i ett gränsland är att ständigt vara i relation till det som finns på andra sidan. 
Genom en snötäckt skog löper gränsen mellan Finland och Ryssland. Det är en bitvis strängt övervakad gräns, laddad med minnen av hot och krig.  
 På tunnelbanan, krogen och i nätdiskussioner rykandes av fördomar och förakt, finns en annan gräns – den mellan människor. Den sortens gräns utmärks av etiketter i form av etnicitet, sexualitet och kultur.  
 Det som väntar på andra sidan är nytt och okänt. Ibland till och med skrämmande.  

Men mellan tillstånden finns också hopp. Här finns den ensamstående föräldern som gör allt för sitt barn. Här finns människan som väljer att följa sin egen tro och tonåringen som sakta men säkert formas till en egen individ.Här finns också en grupp människor som mitt i storstaden har skapat ett samhälle där de lever efter egna lagar.
 
Nordens Fotoskola har för sitt examensarbete det gemensamma temat ”Gränsland”. Uppdraget är att utifrån en fritt vald tidningsartikel söka sig bakom rubrikerna för att undersöka och berätta den bakomliggande historien. 
I 16 olika berättelser får vi möta människor, platser eller företeelser som alla på olika sätt befinner sig i ett gränsland. 

Text av: Klass YH13, Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö.
 


Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö är en Yrkeshögskola i fotografi. Studenterna lär sig att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder, samt att skapa och förstå journalistik. Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna verka inom följande yrkesroller och områden: fotograf, bildjournalist, bildredaktör och redigerare. Utbildningen är sex terminer lång, varav två terminer är praktik. 

 

 

 

 

 

 


 

 Foto: Sanna Källdén