Kommande utställningar

"GHETTOES"
BILD 15

Examensutställning - Bildjournalisterna
Mittuniversitetet Sundsvall

28 maj - 7 juni
Vernissage torsdag 28 maj kl. 17-20

"Ghetto är namnet på ett område i Venedig där judarna tvingades bosätta sig på 1600-talet. Alltsedan dess har ordet “getto” använts för att beskriva överbefolkade, fattiga stadsdelar dit invånarna segregerats, ofta av ekonomiska, religiösa, politiska eller sociala orsaker. Ett getto kan vara ett område, men det kan också vara en grupp, ett samfund eller samhälle som lever i isolering, avgränsat från omgivningen men med intern sammanhållning och en egen identitet.

Men vad betyder getto idag? Studenterna i bildjournalistikprogrammet vid Mittuniversitetet fick i uppdrag att utforska den frågan i årets examensprojekt. Resultatet, 16 berättelser på temat ”Ghettoes” visas nu på Galleri Kontrast.

Besökaren möter människor och platser från tio länder i fyra världsdelar. Sammantaget ger utställningen en bred definition av getto som kan upplevas antingen segregerande och påtvingad eller självvald och positiv. Ekonomiska förhållanden och klass segregerar människor på många håll, såsom ett av Afrikas största slumområde beläget i Nairobi. Spåren av politiska getton och gränser i sin tur, syns vid Berlinmuren, medan getto också kan tolkas som orättvisor som lett till feministisk aktivism i Istanbul. Åldersgrupper och olika stadier i livet kan forma getton; i Arizona segregerar pensionärerna sig själva i ett enormt getto i solen. Musiken kan också vara en egen värld, en sorts getto som bygger på specialkunskap och gemenskap, antingen vid Stockholms Opera eller i Nashville, countrymusikens mecka.

Text av: Klass Bild15, bildjournalistprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall

Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall bedriver Sveriges första och enda kandidatutbildning i ämnet bildjournalistik. Utbildningen är både gestaltande och teoretisk och är förberedande för olika befattningar inom mediebranschen, såsom bildjournalist, bildredaktör och bildjournalist som arbetar mot dagstidning, magasin, bildbyrå, teve och webb, samt arbete med visuell kommunikation inom företag och organisationer, och andra områden av redaktionell bild. Hösten 2012 startade avdelningen en tvåårig internationell Master of Arts utbildning i ämnet bildjournalistik på avancerad nivå, ett unikt program inom den Europeiska Unionen.


 

 
© Isabelle Nee


© Ludwig Arnlund